Oppdatert:
09.12.2017


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Egen seniorklubb for pensjonister, Statoil seniorklubb Sør.

Til dere som er på vei over i pensjonistenes rekker, og fortsatt ønsker kontakt med gamle kolleger.

Dere finner kantaktskjema på klubbens egen hjemmeside: statoilseniorklubbsor.no

Eller dere kan kontakte leder direkte:


Martin Mjånes
Telefon : 48236301
Email: martin.mjanes1@gmail.com


IslandStone MountainValley ®   1999-2017 ©