Oppdatert:
12.07.2017


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Egen seniorklubb for pensjonister, Statoil seniorklubb Sør.

Til dere som er på vei over i pensjonistenes rekker, og fortsatt ønsker kontakt med gamle kolleger.

Dere finner kantaktskjema på klubbens egen hjemmeside: statoilseniorklubbsor.no

Eller dere kan kontakte leder direkte:


Dag-Finn Conradsen
Telefon : 41414107
Email: dagfc@online.no


IslandStone MountainValley ®   1999-2017 ©