Oppdatert:
09.12.2017


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Styret 2009

LEDER:
Trygve Malmgreen
Ringveien 17B
4580 Lyngdal
Mobil 924 32 469
Tlf arb. Heimdal 153-4231 (55 99 42 31)
e-mail : trygve@neptunsor.no
Skift: 6
NESTLEDER:
Morten Christensen
Havsjå
4812 Kngshamn
Tlf: 37 08 84 77 - Mobil 984 24 242
Tlf arb. Brage 55 99 35 60
e-mail : morten@neptunsor.no
Skift: 5
KASSERER: - Konto 3075.11.49731
Trond Cato Fylling
Strengereid
4810 Eydehavn
Tlf: 37 08 58 12 - Mobil 456 11 216
Tlf arb. Heidrun 163-3355 (74 86 33 55)
e-mail : trondcato@neptunsor.no
Skift: 4
WEB-ANSVARLIG:
Øystein Fjelldal
Hånestangen 7
4635 Kristiansand
Tlf: 38 04 71 83 - Mobil 916 38 576
Tlf arb. Sandsli 916 38 576
e-mail : oystein@neptunsor.no
Skift: På land Sandsli
STYREMEDLEM:
Egil Johansen
Solsiden 13c
4843 Arendal
Tlf: 37 71 10 60 - Mobil
Tlf arb. SFC 142-4890 (56 54 48 90)
e-mail : egil@neptunsor.no
Skift: 4
STYREMEDLEM:
Pål Edler Larssen
Seelanderbakke 18
4839 Arendal
Mobil 908 92 166
Tlf arb. SFB 52 77 20 30
e-mail : paal@neptunsor.no
Skift: 4
STYREMEDLEM:
Stein Vellesen
Auglandslia 32 A
4621 Kristiansand
Tlf: 38 01 57 75 - Mobil 992 23 658
Tlf arb. GFC 151-7205 (55 14 72 05)
e-mail : stein@neptunsor.no
Skift: 1
Klikk på linjen Skift: for hver enkelt styremedlem for å se skiftkalenderen deres. .

Eiere av smarttelefoner:
Om dere installerer Barcode Scanner (for Android) eller (for iphone) så kan dere lagre styremedlemmenes kontaktdata direkte i adresseboken på telefonen ved hjep av QR strekkodene her på siden.
E-mail adresse til hele styret:
styret@neptunsor.no
Linker til tidligere styrer:
Styret 2008
Styret 2007
Styret 2006
Styret 2005
Styret 2004
Styret 2003
Styret 2002
Styret 2001
Styret 2000


IslandStone MountainValley ®   1999-2017 ©