Oppdatert:
12.07.2017


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Styrevalg


De siste par årene har vi ikke fått inn noen nye kandidater til styret og valg har derfor ikke vært avholdt.
Dette er uheldig, så vi oppfordrer alle til å melde seg til tjeneste.

Dersom noen av dere ønsker å stille som kandidat, eller kjenner noen som ønsker å stille som kandidat,
fyll inn alle feltene under og klikk på "Send inn".
Dersom feltene er riktig utfylt vil navnet vises nederst på denne siden straks du har klikket på "Send inn".

Frist for innmelding av kandidater er 1.november for inneværende års valg (Neste års styre).Jeg ønsker å foreslå følgende medlem som kandidat til styret i Neptun Sør
og bekrefter at vedkommende er forespurt og villig til å stille:

Ansattnr: Navn: Arbeidssted:Det har pr. 23/09 - 2017 ikke kommet inn forslag til styre-kandidater.


IslandStone MountainValley ®   1999-2017 ©