Oppdatert:
05.11.2021


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5
Best viewed with :Webpages hosted by :Velferdsklubb
for
Equinor
offshore-ansatte
bosatt
på Sørlandet


Viktig informasjon 13.2.2022:

På grunn av nye retningslinjer fra Equinor sentralt, som er svært inngripende i forhold til hvordan vi har drevet inntil nå, har det sittende styret valgt å trekke seg fra sine verv.
Dersom noen medlemmer ønsker å drive klubben videre, med de nye retningslinjene, er det fritt fram å danne nytt styre.


Tusen takk for oss

Vennlig hilsen avtroppende styre
Trygve, Pål, Trond Cato, Øystein og Kjell

Dekker begge Agderfylkene. SAP kode 2. Er du bosatt i Agder, men ikke får tilsendt info fra klubben, må du sjekke i SAP om du er registrert som medlem. Det gjøres i Ansattmenyen i SAP, Åpne Hjemmeadresse under Oppdater egne data og sjekk at Neptun Code er riktig. Dersom koden mangler eller er feil, ta kontakt med styreleder i Neptun Sør.

Org.nr. 991463356

Konto nr.
3075 11 49731


Hovedsponsor:

IslandStone MountainValley ®   1999-2018 ©