Oppdatert:
05.11.2021


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Betaling av Egenandel

  1. Alle påmeldinger er bindende med mindre annet er benevnt. Det er likevel mulig å melde avbud kostnadsfritt, dersom det skjer før påmeldingsfristens utløp, i følgende tilfeller:
    • Bytte av skift.
    • Etter godkjenning av reiseleder/styreleder

  2. Egenandel til alle arrangementer skal innbetales til Neptun Sørs konto 3075.11.49731. Innbetalingene skal alltid merkes med medlemmets fulle navn og hvilket arrangement innbetalingen gjelder. Det blir ikke sendt ut egne innbetalingsblanketter, da vi regner med at de fleste benytter nettbank. For de som sverger til giroblanketter på papir, prøv å bruke blokkbokstaver ved utfylling.

  3. For utenlandsturen er innbetalingsfristen 1 uke etter påmeldingsfristen har utløpt (Neptun Sør må forhåndsbetale hele turen da), for øvrige arrangement er det 1 uke før arrangementet starter. Det kan betales inn tidligere, men fordi enkelte arrangementer kan bli avlyste pga for lite påmelding, er det uansett lurt å vente til dere får beskjed om at turen vil gå som planlagt.

  4. Ved sykdom eller andre gyldige årsaker til at dere ikke kan bli med som planlagt, skal reiseforsikring benyttes. Beløpet som skal kreves tilbakebetalt er Neptun Sørs fulle utgifter for turen og ikke bare egenandelen. Ta alltid kontakt med turansvarlig for dokumentasjon, før reiseforsikringen benyttes.


IslandStone MountainValley ®   1999-2018 ©