Bekreft Slettingen

28.11.2006 - 14:27
Neptun Sør Styre
- styret@neptunsor.no

Neptun sør har fått ny adresse: http://www.neptunsor.no
Den gamle adressen videresender inntil videre all trafikk til den nye, men vil med tid og stunder bli lagt ned. Vi anbefaler derfor at alle oppdaterer bokmerket med den nye adressen.

IP : 80.202.147.124
Admin password :

» Delete all record that using this IP : 80.202.147.124