Bekreft Slettingen

02.09.2010 - 12:09
Einar Torwig
- einar.torwig@online.no

Takk for en utrolig fin tur til Glasgow/Edinburgh.Trygve gjorde som vanlig en fin jobb.Synd at det er krefter i selskapet som vil ta fra oss disse turene,egentlig er det skammelig at selskapet ikke tar seg råd til å opprettholde disse godene for pensjonistene som var med å bygget opp feltene.Det er jo bare "peanuts" en utgiftspost som forsvinner i det store regnskapet. Ønsker alle medreisende en god høst.

Med vennlig hilsen
Einar Torwig

IP : 95.34.239.41
Admin password :

» Delete all record that using this IP : 95.34.239.41