Oppdatert:
21.04.2020


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Reiseforsikring i Equinor

Reiseforsikringen omfatter blant annet avbestillingsforsikring, reisegodsforsikring og reisesykeforsikring.

Forsikringen omfatter alle ansatte, midlertidig ansatte med månedsønn (kontrakt på 3 mnd eller lengre), lærlinger, utstasjonerte og gjelder for tjenestereiser, ferie- og fritidsreiser (bortsett fra spesielle ekspedisjoner) med varighet inntil 90 dager.
For pensjonister gjelder forsikringen de første 45 dagene ved ferie- og fritidsreise.
Forsikringen gjelder også for ansattes ektefelle/samboer og egne barn/fosterbarn samt ektefelles/samboers barn frem til fylte 21 år.

Vedlegg/linker :

Forsikringsbevis fra Equinor ASA
Reiseforsikring, Vilkår Equinor ASA 2018 (PDF)
Reisekort (PDF)
Tryg Forsikringsselskap

IslandStone MountainValley ®   1999-2018 ©