Oppdatert:
21.04.2020


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Styret 2012

LEDER:
Trygve Malmgreen
Ringveien 17B
4580 Lyngdal
Mobil 924 32 469
Tlf arb. Heimdal 153-4231 (55 99 42 31)
e-mail : trygve@neptunsor.no
Skift: 6
NESTLEDER:
Pål Edler Larssen
Seelanderbakke 18
4839 Arendal
Mobil 908 92 166
Tlf arb. SFB 52 77 20 30
e-mail : paal@neptunsor.no
Skift: 4
KASSERER: - Konto 3075.11.49731
Trond Cato Fylling
Strengereid
4810 Eydehavn
Tlf: 37 08 58 12 - Mobil 456 11 216
Tlf arb. Heidrun 163-3355 (74 86 33 55)
e-mail : trondcato@neptunsor.no
Skift: 4
WEB-ANSVARLIG:
Øystein Fjelldal
Hånestangen 7
4635 Kristiansand
Mobil 916 38 576
Tlf arb. GFA 55 14 52 10
e-mail : oystein@neptunsor.no
Skift: 1
STYREMEDLEM:
Eva Nagy
Rossedalen
4848 Arendal
Mobil 400 13 875
Tlf arb. Heidrun
e-mail : eva@neptunsor.no
Skift: 5
STYREMEDLEM:
Kjell Grande
Grooseveien 98, leil.#16
4879 Grimstad
Tlf: 37 04 26 60 - Mobil 414 98 925
Tlf arb. Draupner 52 77 20 30
e-mail : kjell@neptunsor.no
Skift: 2
STYREMEDLEM:
Roy Moen
Sømsveien 31
4638 Kristiansand
Mobil 959 46 978
Tlf arb. GFC 151-7587 (55 14 75 87)
e-mail : roy@neptunsor.no
Skift: 4
Klikk på linjen Skift: for hver enkelt styremedlem for å se skiftkalenderen deres. . (klikk -->HER for full skiftoversikt for inneværende Styre)

Eiere av smarttelefoner:
Om dere installerer Barcode Scanner (for Android) eller (for iphone) så kan dere lagre styremedlemmenes kontaktdata direkte i adresseboken på telefonen ved hjep av QR strekkodene her på siden.

E-mail adresse til hele styret:
styret@neptunsor.no

Linker til tidligere styrer:
Styret 2011
Styret 2010
Styret 2009
Styret 2008
Styret 2007
Styret 2006
Styret 2005
Styret 2004
Styret 2003
Styret 2002
Styret 2001
Styret 2000


IslandStone MountainValley ®   1999-2018 ©