Oppdatert:
21.04.2020


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Styret 2018

LEDER:
Trygve Malmgreen
Ringveien 17B
4580 Lyngdal
Mobil 924 32 469
Tlf arb. Heimdal 153-4231 (55 99 42 31)
e-mail : trygve@neptunsor.no
Skift: 6
NESTLEDER:
Pål Edler Larssen
Seelanderbakke 18
4839 Arendal
Mobil 908 92 166
Tlf arb. SFB 52 77 20 30
e-mail : paal@neptunsor.no
Skift: 4
KASSERER: - Konto 3075.11.49731
Trond Cato Fylling
Strengereid
4810 Eydehavn
Tlf: 37 08 58 12 - Mobil 456 11 216
Tlf arb. Heidrun 163-3355 (74 86 33 55)
e-mail : trondcato@neptunsor.no
Skift: 5
WEB-ANSVARLIG:
Øystein Fjelldal
Hånestangen 7
4635 Kristiansand
Mobil 916 38 576
Tlf arb. Gullfaks 916 38 576
e-mail : oystein@neptunsor.no
Skift: 2
STYREMEDLEM:
Kjell Grande
Grooseveien 98, leil.#16
4879 Grimstad
Tlf: 37 04 26 60 - Mobil 414 98 925
Tlf arb. Draupner 52 77 20 30
e-mail : kjell@neptunsor.no
Skift: 4
Klikk på linjen Skift: for hver enkelt styremedlem for å se skiftkalenderen deres. . (klikk -->HER for full skiftoversikt for inneværende Styre)

Eiere av smarttelefoner:
Om dere installerer Barcode Scanner (for Android) eller (for iphone) så kan dere lagre styremedlemmenes kontaktdata direkte i adresseboken på telefonen ved hjep av QR strekkodene her på siden.

E-mail adresse til hele styret:
styret@neptunsor.no

Linker til tidligere styrer:
Styret 2017
Styret 2016
Styret 2015
Styret 2014
Styret 2013
Styret 2012
Styret 2011
Styret 2010
Styret 2009
Styret 2008
Styret 2007
Styret 2006
Styret 2005
Styret 2004
Styret 2003
Styret 2002
Styret 2001
Styret 2000


IslandStone MountainValley ®   1999-2018 ©