Oppdatert:
05.11.2021


Online skiftplan-kalender
versjon 1.5

Styrevalg


Heller ikke i år (2017) har nye kandidater til styret meldt sin interesse. Det vil derfor ikke blir avholdt valg, og inneværende styremedlemmer på valg er automatisk gjenvalgt.
Denne situasjonen er uheldig, så vi oppfordrer på nytt ansatte til å melde seg til tjeneste.

Dersom noen av dere ønsker å stille som kandidat, eller kjenner noen som ønsker å stille som kandidat,
fyll inn alle feltene under og klikk på "Send inn".
Dersom feltene er riktig utfylt vil navnet vises nederst på denne siden straks du har klikket på "Send inn".

Frist for innmelding av kandidater er 1.november for inneværende års valg (Neste års styre).Jeg ønsker å foreslå følgende medlem som kandidat til styret i Neptun Sør
og bekrefter at vedkommende er forespurt og villig til å stille:

Ansattnr: Navn: Arbeidssted:
Følgende nye kandidater er meldt inn til nå:

AnsattnrNavnArbeidssted
748106Knut Hoskuldsen AagesenStatfjord A
748106Knut Hoskuldsen AagesenStatfjord
748106Knut Hoskuldsen AagesenStatfjord B
748106Knut Hoskuldsen Aagesen